Vítejte v Dobroškole!

Aktuality

Blíží se P-R-A-Z-D-N-I-NY!

Těšíme se na všechny budoucí dobroškoláky v naší nové škole, která je nově zapsaná v rejstříku MŠMT!

Co od Dobroškoly čekat?

Malotřídky

„Příklady táhnou!“ – praví moudré úsloví. Věkově smíšené třídy prospívají sociálnímu cítění a vybízejí ke spolupráci.

Konstruktivismus

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.“ — Čínské přísloví. Inspirujeme se metodou pedagogického konstruktivismu, který preferuje při výuce aktivní roli žáčků.

Hejného metoda, genetická metoda čtení

Přinášíme moderní vzdělávací metody výuky matematiky a českého jazyka.

Proč vybrat Dobroškolu

V souladu s přírodou

Zakládáme si na blízkém vztahu k přírodě a jejím maximálním zapojení do výuky. Naše škola je zapsaná do projektu „Les ve škole“.

Individuální a respektující přístup

„Já respektuji Tebe, Ty respektuješ mě.“ U nás mají všichni stejná práva i povinnosti. Věnujeme osobní péči každému žáčkovi.

Rodinné prostředí

Nabízíme bezpečný prostor, kde se dítě bude cítit vnímané a přijímané, kde nebude jen „jedním“ z davu.

Spojte se s námi

Přejít nahoru