Pro dobroškoláky

Družina

Školní družina bude probíhat nejen v rámci dobroměřického Sokola, ale byli bychom rádi, aby děti trávily čas hlavně venku nebo na exkurzích. Odpolední družina bude otevřena do 16 hodin.

Obědy

Dobroobědy budeme ve školním roce 2023/24 odebírat od Stravování Kiss Dobroměřice. Vyúčtování bude na konci každého měsíce.

Kroužky

Mimoškolní zájmovou činnost bychom rádi propojili již s existujícími spolky, které fungují v Dobroměřicích. To je například sbor dobrovolných hasičů, rybářský spolek, fotbal, gymnastika a V pohybu.

Prázdniny

Státní svátek a volno 28. 9.- 29. 9. 2023
Státní svátek 17. 11. 2023
Vánoční prázdniny – na domluvě, předběžně od 23.12. 2023 – 2.1. 2024
Jarní prázdniny – 5. 2. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. – 1. 4. 2024
Státní svátky 1., 8. 5. 2024
Konec šk. roku 28. 6. 2024

Přejít nahoru