Pro zájemce

Školné

Dobroškola patří mezi soukromé školy, kdy zřizovatelem není obec ani kraj, kteří by hradili její provoz, ale soukromý subjekt. Prostředky na chod školy tak získává formou příspěvků od rodičů žáků.

Školné pro rok 2023/2024 je stanoveno na 5 000 Kč/měsíc.

Zápis na školní rok 2024/2025

Přihlášky přijímáme do 27. března 2024.

Přejít nahoru