Pro zájemce

Aktuality

Dobroškola má aktuálně podanou žádost na zápis školy do rejstříku MŠMT. Očekáváme vyjádření Ministerstva školství 19.2.2024.

Dobroškola nanečisto

Pokud máte zájem nahlédnout, jak to v Dobroškole funguje, přijďte se podívat na Dobroškolu naživo. Máme místo pro čtyři děti s doprovodem (jeden dospělý) a děti budou zapojeny do programu, tak jako by k nám chodili. Rodiče si mohou dát kafe a zodpovíme Vám všechny otázky.

Den otevřených dveří

Dne 20. 2. 2024 Vás rádi uvítáme mezi 16:30 – 18:30 v prostorách dobroměřické sokolovny (Pražská 87, Dobroměřice).

Školné

Dobroškola patří mezi soukromé školy, kdy zřizovatelem není obec ani kraj, kteří by hradili její provoz, ale soukromý subjekt. Prostředky na pokrytí chodu školy tak získává formou příspěvků od rodičů žáků.

Školné pro rok 2024/2025 je stanoveno na 60 000 Kč. Částku je možné rozdělit do 2 pololetních nebo 12 měsíčních plateb. V ceně školného jsou dva týdenní příměstské tábory v době letních prázdnin.

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis ve školním roce 2024/25 probíhá pouze elektronicky, viz. Dokumenty. Přihlášky přijímáme do 12. dubna 2024.

Přejít nahoru