Pro zájemce

Aktuality

Dobroškola má aktuálně podanou žádost na zápis školy do rejstříku MŠMT. Očekáváme vyjádření Ministerstva školství v březnu/dubnu 2024.

Den otevřených dveří

Návštěvu v Dobroškole lze domluvit individuálně, v případě zájmu nás kontaktujte.

Školné

Dobroškola patří mezi soukromé školy, kdy zřizovatelem není obec ani kraj, kteří by hradili její provoz, ale soukromý subjekt. Prostředky na pokrytí chodu školy tak získává formou příspěvků od rodičů žáků.

Školné pro rok 2024/2025 je stanoveno na 60 000 Kč. Částku je možné rozdělit do 2 pololetních nebo 12 měsíčních plateb. V ceně školného jsou dva týdenní příměstské tábory v době letních prázdnin.

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis ve školním roce 2024/25 probíhá pouze elektronicky, viz. Dokumenty. Přihlášky přijímáme od 1. 4. do 7. 4. 2024.

Informační schůzka pro rodiče školáků se koná 8. 4. 2024 od 16:15h v učebně v budově Sokola Dobroměřice.

Přejít nahoru