Dobrotým

Jak vznikla myšlenka Dobroškoly?

To se jednou u lesa sešly dvě – Petra a Adéla. Jedna z úpatí kopce Milá a druhá z města na břehu Ohře. Hledaly “dobrou školu” pro své děti a nenašly, co hledaly. Ale protože zjistily, že nejsou samy, které hledají, rozhodly se vzít to do vlastních rukou a školu založit. Říká se, že dobré věci přitahují dobré lidi. A tak, s přispěním takových lidí, vzniká DOBROŠKOLA.

Učitelka, průvodkyně, pedagog Kateřina Srbová – naše Káťa.

Káťa má ve škole na starosti nejmenší školní droboť od 1.-3. třídy. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na pedagogické fakultě UK v Praze, kde si, mimo jiné, osvojila právě Hejného matematiku nebo výuku čtení genetickou metodou. Před tím než se ji narodil syn Vašík, byla 5 let třídní učitelkou na ZŠ Mohylová v Praze. Kromě toho také vykonává post starostky dobromeřického Sokola, kde vede cvičení pro rodiče a děti.

Volnočasový pedagog a lektorka Alena Tichá

Alča se narodila v Žatci, ale už 3 roky žije v Lounech. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mostě a ze zájmu absolvovala nespočet kurzů. Je vedoucí školní družiny a má na starosti výtvarnou a hudební výchovu.

Dobroškolu pro Vaše a naše děti zřizují Petra Rudolfová a Adéla Malá Volfová.

Petra vystudovala historii a archivnictví na FF UK a po pár letech se pracovně vrátila zase zpátky do Loun.

Adéla vyrostla v Praze, kde vystudovala politologii na VŠE. Dnes ale žije na statku na Milé.

Přejít nahoru